Over de Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk

Doel
De Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk heeft ten doel het behoud en bevorderen van het gebruik van de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom als een locatie waar mensen kunnen samenkomen voor het bezoeken van culturele activiteiten.

De voorstellingen
De activiteiten die het Cultuurpodium Ontmoetingskerk organiseert moeten passen binnen het klimaat van de kerkelijke gemeente.
Gestreefd wordt naar activiteiten op hoog cultureel niveau, minimaal vier per jaar.