Beleidsplan van de Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk 2023-2028

Doel
De Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk heeft ten doel het behoud en bevorderen van het gebruik van de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom als een locatie waar mensen kunnen samenkomen voor het bezoeken van culturele activiteiten, zoals muziekuitvoeringen, lezingen en tentoonstellingen. Dit doel wil de Stichting verwezenlijken door

a          een podium te beiden aan (semi)-professionele kunstbeoefenaren
b          het organiseren van culturele en educatieve activiteiten
c          een vriendengroep aan zich te binden.

Bestuur
Het streven is dat het bestuur in meerderheid gevormd wordt uit de lokale Protestantse gemeenschap.
De bestuurders worden benoemd voor drie jaar, maar zij na aftreden direct herbenoembaar.
Het bestuur benoemt zelf haar voorzitter, secretaris en penningmeester; zij vormen het dagelijks bestuur.
Bestuursleden zijn niet, gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren conform het gestelde in de oprichtingsakte;
Jaarlijks wordt door het dagelijks bestuur het afgelopen seizoen geëvalueerd en een verslag daarvan aan belangstellenden ter beschikking gesteld.

Namen, adressen en data
Voorzitter:                 drs. W. Vermeulen, Marathonstraat 6, 4624 AD Bergen op Zoom
Secretaris:                D. De Weerd – Jenner, Aalscholver 24, 4617 KA Bergen op Zoom
                                 Telefoon 0164 – 299055, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester:      R. Blesgraaf, Goudbaard 19, 4625 GC Bergen op Zoom
                                 KvK-nr: 90545524
                                 Fiscaal nr:                   865355769
                                 IBAN Rabobank: NL21RABO 0365 8368 26 tnv Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk

Het gebouw
De Ontmoetingskerk is een prachtig gebouw en als zodanig aangemerkt als Rijksmonument.
Het gebouw bestaat uit een kerkzaal, een vergaderzaal en enkele kleinere ruimtes. 
In de kerkzaal, met ruim 300 zitplaatsen, bevinden zich twee orgels en een vleugel.
Er kan op twee schermen een digitale presentatie gegeven worden.
De vergaderzaal kan ongeveer 80 mensen een zitplaats geven. Hier is een beamer aanwezig voor het tonen van beelden.
De kleinere ruimtes kunnen benut worden voor bijeenkomsten met maximaal tien personen.

Culturele activiteiten
De activiteiten die het Cultuurpodium Ontmoetingskerk organiseert moeten passen binnen het klimaat van de kerkelijke gemeente.
Gestreefd wordt naar activiteiten op hoog cultureel niveau, minimaal viermaal per jaar.
Er wordt daarbij rekening gehouden met activiteiten van andere cultuurorganisaties in de omgeving en daarmee ook samenwerking gezocht.

“Vrienden van de Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk” 
Er is een groep “Vrienden van de Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk”. De leden betalen jaarlijks een contributie; zij krijgen korting voor het bijwonen van de activiteiten van het Cultuurpodium Ontmoetingskerk.

Financiën
De benodigde gelden moeten komen uit kaartverkoop, donaties, subsidies en de contributies van de groep “Vrienden van de Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk”.
De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit van de financiële situatie na het seizoen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het Cultuurpodium Ontmoetingskerk heeft geen winstoogmerk. Een eventueel positief saldo op de rekening wordt gereserveerd voor de komende jaren.

De kerkelijke gemeente is niet aansprakelijk voor de financiële handel en wandel van het cultuurpodium.

Vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2023.