Hartelijk welkom op de website van de Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk.


Op deze site vindt u een overzicht van onze activiteiten. Zie hiervoor het Programma. Om hieraan deel te nemen kunt u via deze site kaarten bestellen. Klik op "Bestel kaarten".

Ook treft u achtergrondinformatie aan over onze stichting en over de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. Alle activiteiten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom tenzij anders vermeld.

Steunt u onze doelen en activiteiten? Word dan vriendin of vriend. Alle informatie hierover èn het aanmeldingsformulier vindt u in de rubriek "Vrienden van de stichting".

Veel leesplezier.