Instrumenten in de Ontmoetingskerk.

Hoofdorgel
Het huidige orgel in de Ontmoetingskerk werd in 1966 gebouwd door Willem van Leeuwen Gzn. te Leiderdorp voor de Gereformeerde Kerk te Vlissingen. Tussen het moment dat het orgel werd ontworpen en de feitelijke bouw en oplevering was het bedrijf Van Leeuwen samengegaan met Pels onder de naam Pels & Van Leeuwen orgelbouw. Het Van Leeuwen orgel, opus 532, is dus grotendeels in het atelier van Pels gebouwd, maar nog wel onder de naam van Willem Van Leeuwen. Alleen hierom is het al een bijzonder instrument. Het orgel werd in Vlissingen geplaatst op de achtergalerij van de Petruskerk. 

In 2001 werd deze Vlissingse kerk als liturgische ruimte buiten gebruik gesteld. Als gevolg hiervan kwam het orgel beschikbaar voor verkoop. De orgelcommissie van de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom was al enige jaren op zoek naar een passend instrument. Toen het bericht kwam dat het Van Leeuwenorgel in Vlissingen beschikbaar was, werd spoorslags een bezoek georganiseerd en werd op –voor kerken meestal ongebruikelijk-  korte termijn besloten tot aankoop.

Najaar 2002 is begonnen met de opbouw van het instrument. De ingebruikname vond plaats op woensdag 9 april 2003. De huidige dispositie is als onderstaand:

Hoofdwerk, manuaal II

Rugwerk, manuaal I

Pedaal

Prestant 8 vt

Holpijp 8 vt

Octaaf 4 vt

Roerfluit 4 vt

Octaaf 2 vt

Mixtuur 1 1/3 vt IV sterk

Trompet 8 vt

Cymbelster (2003)

Roerfluit 8 vt

Prestant 4 vt

Fluit 4 vt

Flageolet 2 vt

Quint 2 2/3 vt (2003) *

Sesquialter II sterk

Scherp 1vt III sterk

Dulciaan 8 vt

Tremulant

Subbas 16 vt

Gemshoorn 8 vt

Octaaf 4 vt

Fagot 16 vt

Koppelingen:

Pedaal + Hoofdwerk

Pedaal + Rugwerk

Hoofdwerk + Rugwerk

* spreekt bij halve registerstand van de Sesquialter

Omvang klavieren

Manualen : C - g‘‘‘ 

                       (56 toetsen)

Pedaal :C - f‘  (30 toetsen)

Bij plaatsing van het orgel in Bergen op Zoom werd een cymbelster aangebracht. Dit is een register waarbij kleine belletjes tot klinken worden gebracht. Deze belletjes zitten op een as die verbonden is met een vergulde ster die in het front van het orgel zichtbaar is en meedraait  wanneer het register tot klinken wordt gebracht. Al met al een vrolijke noot die men wel vaker aantreft bij orgels uit deze bouwperiode. 

 

Koororgel
Nadat de Bergse Hervormde Gemeente uit de Grote- of Sint-Gertrudiskerk was vertrokken, is men vanaf 1967 gaan kerken in het gebouw “Williamstraat”. Om de samenzang te begeleiden werd een klein pijporgel (een positief) gekocht bij de firma Pels & van Leeuwen. Het gaat om een instrument met 1 klavier en aangehangen pedaal. Tot 1981 heeft dit orgeltje dienstgedaan in de Williamstraat. Vervolgens werd het overgeplaatst naar de aula op de protestantse begraafplaats.

Na de restauratie van de Ontmoetingskerk werd gezocht naar een instrument om de cantorij te begeleiden. Het hoofdorgel is door de afstand wat minder geschikt hiervoor. Omdat de aula op de begraafplaats steeds minder werd gebruikt voor kerkelijke afscheidsbijeenkomsten werd besloten het Pels-orgeltje over te plaatsen naar de Ontmoetingskerk, waar het als begeleidingsinstrument goed tot zijn recht komt.

Dispositie:
Gedekt 8’, 
roerfluit 4’, 
prestant 2’ 
quint  1 1/3’. 

Yamaha vleugel.
In de periode van de restauratie werd o.a. door de jeugd actie gevoerd om een vleugel aan te schaffen. Het was een grote wens van een aantal actieve musici. In december 2002 lukte het om aan deze wens te voldoen. De vleugel die kon worden geplaatst staat bekend als een  « baby grant » : te groot voor de huiskamer maar als concertinstrument de kleinst gangbare afmeting. Voor de maat van de Ontmoetingskerk een prima aanwinst.