Waarom Ontmoetingskerk?

Doel
De Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk heeft ten doel het behoud en bevorderen van het gebruik van de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom als een locatie waar mensen kunnen samenkomen voor het bezoeken van culturele activiteiten.

Het gebouw
De Ontmoetingskerk is een prachtig gebouw en als zodanig aangemerkt als Rijksmonument. Het gebouw bestaat uit een kerkzaal, een vergaderzaal en enkele kleinere ruimtes. In de kerkzaal, met ruim 300 zitplaatsen, bevinden zich twee orgels en een vleugel (zie onder).
Er kan op twee schermen een digitale presentatie gegeven worden.
De vergaderzaal kan ongeveer 80 mensen een zitplaats geven. Hier is een beamer aanwezig voor het tonen van beelden.
De kleinere ruimtes kunnen benut worden voor bijeenkomsten met maximaal tien personen.

De voorstellingen
De activiteiten die het Cultuurpodium Ontmoetingskerk organiseert moeten passen binnen het klimaat van de kerkelijke gemeente.
Gestreefd wordt naar activiteiten op hoog cultureel niveau, minimaal vier per jaar.