smaller

 

smalrer

Aanmelden als vriend

Vul uw voornaam in
Please type your full name.
Vul uw achternaam in
Vul uw straatnaam in
Vul uw huisnummer in
Vul uw postcode in
Vul uw woonplaats in
Vul uw e-mail adres in
Vul uw telefoonnummer in
Vul in met hoeveel personen u vriend wilt worden
Vul uw toegezegde bijdrage in
Ongeldige invoer

Na het insturen van het formulier vragen wij u vriendelijk binnen een week het bedrag over te maken op bankrekening NL21 RABO 0365 8368 26 tnv Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk ovv de naam en "aanmelden vrienden van".
U ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging met uw lidnummer