Doel
De Stichting Cultuurpodium Ontmoetingskerk richt een vriendengroep op van mensen die door een jaarlijkse bijdrage de stichting ondersteunen.
Als tegenprestatie ontvangen de vrienden een korting op de entreegelden van geselecteerde activiteiten van de stichting.